MaravairiRamani-Nashikabushani-Smt.Ranjani Smt.Gayathri

Artists
Smt. Ranjani – Vocal
Smt. Gayathri – Vocal
Shri. K.V.Prasad – Mridangam
Dr.Karthick – Ghatam

Kruthi : Maaravairi Ramani
Ragam : NashikaBhooshani.
Lyrics : Saint Thyagaraja Swamigal.

Leave a Reply