Karpagame – Madhyamavathi – M.S.K.Brothers.

Artists
Mannarkudi Shri. M.S.K.Sankaranarayanan – Nadhaswaram
Mannarkudi Shri. M.S.K.Venkatesan – Nadhaswaram
Mannarkudi Shri. M.R.Vasudevan – Thavil
Kovilur Shri. K.G.Kalyanasundaram – Thavil

Kruthi : Karpagame
Ragam : Madhyamavathi
Composer : Great Papanasam Sivan.

Leave a Reply