Gam Ganapathe-Hamsadhwani-M.S.K Brothers.

Artists
Mannarkudi Shri. M.S.K.Sankaranarayanan – Nadhaswaram
Mannarkudi Shri. M.S.K.Venkatesan – Nadhaswaram
Mannarkudi Shri. M.R.Vasudevan – Thavil
Kovilur Shri. K.G.Kalyanasundaram – Thavil

Kruthi : Gam Ganapathe Namo Nama.
Ragam : Hamsadhwani.
Composer : Great Harikesanallur Muthaiya Bhagavathar.

Leave a Reply