Thaniavarthanam-Dr.Prof.T.V.G.

Artists
Dr.Prof.T.V.Gopalakrishnan – Mridangam
Shri. V.Radhakrishnan – Ghatam
Prof. V.V.Subramaniam – Violin
Shri. Krishna Murari – Violin.

Thaniavarthanam
Thalam : Aadhi

Leave a Reply