Thaniavarthanam-Shri.Mannargudi A Easwaran

Artist
Mannargudi Shri.A Easwaran – Mridangam
Shri. S.Venkataramanan – Kanjira
Shri. Sanjay Subrahmanyan – Vocal

Thaniyavarthanam.
Thalam : Aadhi

Leave a Reply