RTP-Keeravani-Shri.S.Shashank.

Artists
Shri Shashank Subramanyam – Flute

Avaneeswaram Shri.S.R.Vinu – Violin
Akkarai Kum. Subbalakshmi – Violin
Patri Shri. Sathish Kumar – Mridangam
Shri. V.V.Ramanamurthy – Mridangam

Kruthi : Ragam Tanam Pallavi
Ragam : Keeravani

Leave a Reply