Vatapi Ganapathim – Hamsadhwani – Shri. S.Shashank

Artists
Shri. Shashank Subramanyam – Flute.
Shri. Avaneeswaram Vinu – Violin.
Shri. Giridhar – Mridangam.

Kruthi : Vatapi Ganapathim
Ragam : Hamsadhwani

Leave a Reply