Paarthean Sirithean – Sahana.

Singers : Smt. P.Susheela, Shri. P.B.Shrinivas
Music : Shri. K.V.Mahadevan.

Ragam : Sahana

Leave a Reply