Intha Paramugam – Poorvikalyani – Shri.N.VijaySiva.

Artists :
Shri N.Vijaysiva – Vocal.
Melacauvery Shri Thyagarajan – Violin.
Bombay Shri Balaji – Mridangam.

Kruthi : Indha Paramamugam Yethu
Ragam : Purvikalyani.
Composer : Mayavaram Vedhanayagam Pillai

One Response to “Intha Paramugam – Poorvikalyani – Shri.N.VijaySiva.”

  1. Nagarajan./N. says:

    I would like to have the lyrics of this song.

Leave a Reply