Nee Dhayaradha-VasanthaBhairavi-Shri.Ganesh. Shri.Kumaresh.

Artists
Shri. R.Ganesh – Violin.
Shri. R.Kumaresh – Violin.
Shri. R.Ramesh – Mridangam.
Shri. Aarun Kumar – Pads/Morsing.

Kruthi : Nee Dhayaradha
Ragam : VasanthaBhairavi
Composer : Saint Thyagaraja Swamigal.

Leave a Reply