Suddha Saveri – Smt. E.Gayathri

Artists:
Smt E.Gayathri – Veenai
Mathirimangalam Shri. S.Swamimathan – Mridangam
Shri. T.V.Vasan – Ghatam

Kruthi :
Ragam : Suddha Saveri.
Composer :

Leave a Reply