Ekambaranatham-PoorviKalyani-Shri.Sanjay Subrahmanyan.

Artists
Shri. Sanjay Subrahmanyan – Vocal
Shri. S.Varadharajan – Violin
Mannarigudi Shri. A.Easwaran – Mridangam
Shri. S.Venkataramanan – Kanjira

Kruthi : Ekambaranatham
Ragam : PoorviKalyani
Composer : Muthuswami Dikshitar

Leave a Reply