Jayathi Jayathi – Kamas – Shri. N.R.P.Ravichandran

Artist:
Nachiarkoil Shri. N.R.P.Ravichandran – Nadhaswaram

Kruthi : Jayathi Jayathi Bharatha Matha
Ragam : Kamas

Leave a Reply