Paramathmudu – Vagadheeswari – Smt.Jayanthi Kumaresh

From Thyagaraja Aradhana, Thiruvaiyaru on 27-01-2013.

Artists
Smt. Jayanthi Kumaresh – Veena.
Shri. R. Shankaranarayanan – Mridangam.
Shri. H.Prasanna – Ghatam.

Kruthi : Paramathmudu Velige
Ragam : Vagadheeswari
Composer : Saint Thyagaraja Swamigal.

Leave a Reply