Dasaratha Nandhana – Asaveri – Shri S.Kasim. Shri S.Babu.


From Thyagaraja Aradhana, Thiruvaiyaru, 28 Jan, 2013.

Artists
Shri.S.Kasim – Nadhaswaram
Shri.S.Babu – Nadhaswaram
Udumalaipettai Shri.A.Angusami – Thavil
Udumalaipettai Shri.V.Manikandan – Thavil

Kruthi : Dassaradha Nandana
Ragam : Asaveri
Composer : Saint Thyagaraja Swamigal.

Leave a Reply