Arabhi – Shri Sheik Mahaboob Subhani

Artists
Shri. Sheik Mahaboob Subhani – Nadhaswaram
Smt. Kalisha Bee Mahaboob – Nadhaswaram
Shri. S.Ferose Babu – Nadhaswaram
Edumbavanam Shri. K.S.Kannan – Thavil
Kurumbalore Shri. N.Manikandan – Thavil

Kruthi : ?
Ragam : Aarabhi
Composer : Saint Thyagaraja Swamigal.

Leave a Reply