Ragam Talam Pallavi – Sarasangi – Dr. Jayanthi Kumaresh.

Artists
Dr.Jayanthi Kumaresh – Veena
Shri. R.Ramesh – Mridangam
Dr.Karthick – Ghatam

Kruthi : Ragam Tanam Pallavi
Ragam : Sarasangi.
Talam : Aadi

2 Responses to “Ragam Talam Pallavi – Sarasangi – Dr. Jayanthi Kumaresh.”

Leave a Reply