Enadhu manam – HariKambhoji – Shri. Bharath Sundar.

Artists
Shri. Bharath Sundar – Vocal
Shri. N.Vijay – Violin
Shri. R.Shankaranarayanan – Mridangam

Kruthi : Enadhu manam (click for Lyrics, meaning and more)
Ragam : HariKambodhi.
Composer : Great Papanasam Sivan.

Leave a Reply