Ragamalika – Nadaswaram – Vocal Duet

Artists
Pandanallur Shri. P.V.Kalidas – Nadhaswaram
Swamimalai Shri.S.K.Suresh – Vocal.

Ragam : Ragamaligai. Kalyani, Sahana, Madhuvanthi, Neelamani, Bageshri, Madhyamavathi

Leave a Reply