Thaniyavarthanam – Thanjavur Shri.T.K.Govindarajan.

Artists:
Shri. Thanjavur T.K.Govindarajan – Thavil
Shri. Srirangam V.G.Murugan – Thavil

Shri. Sheik Mahaboob Subhani – Nadhaswaram
Smt. Kalisha Bee Mahaboob – Nadhaswaram
Shri. S.Ferose Babu – Nadhaswaram

Leave a Reply