Nee Dayaraada – Vasantha Bhairavi – Shri. Abhishek Raghuram

Artists :
Shri. Abhishek Raghuram – Vocal.

Kruthi : Nee Dhayaraada
Ragam : VasanthaBhairavi
Composer : Saint Thyagaraja Swamigal.

Leave a Reply