Vishveshwara – Kanada – Prof. V.V.Subramaniam

Artists :
Prof. V.V.Subramaniam – Violin
Shri. V. Shrikrishnamurari – Violin Support
Thiruvarur Shri Bhakthavachalam – Mridangam,
Shri E.M.Subramaniam – Ghatam

Kruthi: Vishveshwara
Ragam: Kanada
Composer: Muthuswami Dikshadhar.

Leave a Reply