Vishweshwaru – Sindhu Bhairavi – Shri. S. Shashank

Shri Shashank Subramanyam – Flute
Akkarai Smt Subalakshmi – Violin
Patri Shri Satish Kumar – Mridangam
Dr. Karthik – Ghatam.

Ragam : Sindhu Bhairavi
Kruthi : Vishveshwaru.

Leave a Reply