Nadhalodudai – Kalyanavasantham – Shri. Kadri Gopalnath.

Artists :
Shri. Kadri Gopalnath – Saxaphone
Smt. Kanyakumari – Violin
– Thavil.

Kruthi : Nadhaloludai
Ragam : Kalyanavasantham
Composer : Saint Thyagaraja Swamigal.

Leave a Reply