Tamboori Meetidava – Sindhu Bhairavi – Shri Ganesh Shri Kumaresh.

Artists:
Shri R.Ganesh and Shri R.Kumaresh – Violin
Srimushnam Shri Rajarao : Mridangam
Palaghat Shri S.V.Ramani : Ghatam

Kruthi : Tamburi Meetidava
Ragam : Sindhu Bhairavi
Composer : Purandara Dasa

Leave a Reply