Bhajan – Maand – Shri U.Srinivas.

Artists : Padmashri U.Srinivas on the Mandolin.
Shri V.V. Srinivasa Rao on the Violin.
Padmashri Aridwaramangalam A.K.Palanivel on the Thavil.
Shri. Palaghat S.V.Ramani – Ghatam.
Shri. Srirangam Kannan – Morsing.

Kruthi : Sai Bhajan.
Ragam : Maand.

One Response to “Bhajan – Maand – Shri U.Srinivas.”

  1. Venkata Ramana says:

    its pleasing to listen, to mandolin srinivas’ concerts

Leave a Reply