Mokshamu-Saramathi-T.N.Krishnan

Artists:
Prof. T.N.Krishnan – Violin.
Smt. Viji Krishnan – Violin.
Shri. Prem Kumar – Mridangam.
Shri. Ramamurthy – Ghatam.
Shri. Manikandan – Tambura.

Kruthi : Mokshamu Galadha
Ragam : Saramathi

Leave a Reply