Jaya Jaya-Nattai-Shri.S.Shashank

Artist:
Shri Shashank Subramanyam – Flute
Akkarai Smt Subalakshmi – Violin
Patri Shri Satish Kumar – Mridangam
Dr. Karthik – Ghatam.

Kruthi: Jaya Jaya
Ragam : Nattai
Composer : Purandharadasar

Leave a Reply