Saramaina-Behag-Shri.Embar Kannan.

Artists :
Embar Shri. Kannan-Violin.
Poongulam Shri. Subramaniam-Mridangam
Dr.S.Karthik-Ghatam
K.V.Gopalakrishnan-Kanjira

Kruthi: Saramaina
Ragam : Behag
Composer : Swathi Thirunal.

Leave a Reply