Sri Nadhathi-Mayamalavagowla-Shri.Unnikrishnan

Artists:
Shri. P.Unnikrishnan – Vocal
Shri. R.K.Sriramkumar – Violin
Shri. K.Arunprasad – Mridangam
Shri. S.Karthik – Ghatam
Shri. A.S.Krishnan – Moursing

Kruthi : Sri Nathadi Guruguho.
Ragam : Mayamalavagowla
Composer : Muthuswami Dikshitar

Leave a Reply