Nadupai-Madhyamavathi-Shri.T.N.S

Artists :
Madurai Shri. T.N.Seshagopalan-Vocal
Shri. T.N.S.Krishna – Vocal support.
Shri. M.Chandrasekaran – Violin
Trichur. Shri. Narendran – Mridangam.
Bangalore Amrit – Kanjira.

Kruthi : Nadupai
Ragam : Madhyamavathi

Leave a Reply