Nirpathuve-Kalyani

Song : Nirpathuve Nadappathuve
Lyrics: Mahakavi Subramanya Bharathiar.
Ragam : Kalyani
Music : Maestro Illayaraja.

Leave a Reply