RTP-Kambodhi-Shri.N.Ramani & Shri.A.K.C

Dr.N.Ramani – Flute
Shri A.K.C.Natarajan – Clarinet
Mullaivasal Shri G.Chandramouli – Violin.
Shri Guruvayur Dorai – Mridangam
Shri. Ravi Balasubramaniam.

Kruthi : Ragam Tanam Pallavi
Ragam : Kambodhi
Also called as : Kambhodhi/Kambhoji.

Leave a Reply