Saranam Bhava-Hamsavinodhini-Shri. N.R.P.Ravichandran

Artists:
Nachiarkoil Shri. N.R.P.Ravichandran – Nadhaswaram

Kruthi : Saranam Bhava
Ragam : Hamsavinodhini

Leave a Reply