Sukhi Evaro-Kanada-Shri.T.S.Sankaran.

Artists
Shri. T.S.Sankaran – Flute.
Shri. Sikkil Baskaran – Violin.
Shri. Vellore Ramabhadran – Mridangam.
Shri. B.S.Purushothanam – Kanjiri.

Kruthi : Sukhi Evaro
Ragam : Kanada
Composer : Saint Thyagaraja Swamigal

Leave a Reply