Kripaya Paalaya-Charukesi-Shri. B.V.Balasai.

Artists
Shri. B.V.Balasai – Flute.
Shri. M.A.Krishnasami – Violin.
Shri. R.Ramesh – Mridangam.
Shri. A.S.Shankar – Ghatam.

Kruthi : Kripaya Palaya Shaure
Ragam : Charukesi.
Composer : Maharaja Swathi Thirunal.

Leave a Reply