Himadrisuthe-Kalyani-Shri.T.V.Shankaranarayanan

Artists
Shri. T.V.Shankaranarayanan – Vocal.
Shri. M.A.Sundareswaran – Violin.
Shri. Thiruvarur Bhakthavachalam – Mridangam.

Kruthi : Himadrisuthe Pahimam
Ragam: Kalyani
Thalam: Roopakam
Composer: Shyama Sastri.

Leave a Reply