Durmargachara-Ranjani-Shri.S.Shashank.

Artists
Shri. S.Shashank – Flute.
Shri. B.Ragavendra Rao – Violin.
Bombay Shri. C.N.Balaji – Mridangam.
Coimbatore Shri.S.V.Viswanathan – Ghatam.

Kruthi : Dhurmargachara Dhamulanu
Ragam : Ranjani
Talam : Roopakam
Composer : Saint Thyagaraja Swamigal
Sahityam

Leave a Reply