Kuraiondrum illai-Ragamalagai-Shri.N.Ramani Shri.A.K.C.

Dr.N.Ramani – Flute
Shri A.K.C.Natarajan – Clarinet
Mullaivasal Shri G.Chandramouli – Violin.
Shri Guruvayur Dorai – Mridangam
Shri. Ravi Balasubramaniam.

Kruthi : Kuraiondrum illai
Ragam : Ragamalika

Leave a Reply