Entharaa nee-HariKambhodhi-Shri.S.Shashank.

Artists
Shri. S.Shashank – Flute.
Shri. B.Ragavendra Rao – Violin.
Bombay Shri. C.N.Balaji – Mridangam.
Coimbatore Shri.S.V.Viswanathan – Ghatam.

Kruthi : Entharaa Nee thana
Ragam : HariKambhoji
Talam : Aadhi
Composer : Saint Thyagaraja Swamigal
Sahityam

Leave a Reply