Gangeshwari-INO.

More Information and Details about Indian National Orchestra

Artists.
Dr. Jayanthi Kumaresh – Veena
Shri. Abhishek Raghuram – Vocal
Kum. Uthra Swaminathan – Vocal

Smt. Charulatha Ramanujam – Violin
Kum. Akkarai Subalakshmi – Violin
Kum. Akkarai Swarnalatha – Violin

Smt. Sikkil Mala Chandrasekhar – Flute

Shri. Patri Satish Kumar – Mridangam
Shri. Neyveli Narayanan – Mridangam
Dr.S.Karthick – Ghatam

Shri. G.Girishh – Keyboard
Shri. Pramath Kiran – Special percussion
Shri. Bhutto Pattnaik – FLute

Smt. Ramya Raghavan – Veena
Shri. Ambarish Amaravadi – Veena

Shri. Faiyaz Khan – Sarangi
Shri. Uday Raj karpoor – Tabla.

Ragam : Gangeshwari.

Leave a Reply