Maitreem Bhajatha-Mishra Yaman-Smt.M.S.Subbulakshmi.

Artists
Smt. M.S.Subbulakshmi – Vocal
Smt. Gowri Ramnarayan – Vocal support
Shri. R.K.Shriramkumar – Violin
Shri. K.V.Prasad – Mridangam

Kruthi : Maitreem Bhajatha
Ragam : Mishra Yaman
Composer : Chandrasekara Saraswati

Leave a Reply