MaravairiRamani-Nashikabushani-Smt.T.Rukmini

Artists
Smt. T.Rukmini – Violin
Shri Ramakrishnan – Violin support
Thiruvarur Vaidhyanathan – Mridangam
Shri.V.Suresh – Shatam.

Kruthi : Maaravairi Ramani
Ragam : NashikaBhooshani.
Lyrics: Saint Thyagaraja Swamigal.

Leave a Reply